JO kritiserar polisen för ingripande mot journalister

JO Per Lennerbrant kritiserar idag Polismyndigheten för att utan stöd i lag ha ingripit mot två journalister från SVT som filmade vid ett polishus, vilket hindrade journalisterna i deras arbete och medförde att deras rätt att anskaffa uppgifter till ett tv-inslag kränktes.

– Poliser måste alltid ha klart för sig vilka rättsliga förutsättningar som gäller. Det är särskilt viktigt när ingripanden riskerar att hamna i konflikt med principer på yttrandefrihetens område, säger Per Lennerbrant.

I en anmälan till JO förde SVT Nyheter i Stockholm fram klagomål på Polismyndigheten för att sju beväpnade poliser hade ingripit mot två journalister. Under ingripandet hindrade poliserna en av journalisterna från att filma och höll kvar honom på platsen. Journalistens kamera togs i beslag och innehållet i den granskades. Polismyndigheten har uppgett att syftet var att utreda om brott begåtts mot avbildningsförbudet i skyddslagen eftersom polishuset är ett skyddsobjekt.

– Jag utgår ifrån att journalisternas syfte med att filma vid polishuset var att publicera materialet i ett grundlagsskyddat medium. Vid den aktuella tidpunkten var dock, enligt ett avgörande från Högsta domstolen, skyddslagens bestämmelser inte tillämpliga, säger Per Lennerbrant.

JO har haft tillgång till övervakningsfilmer från händelsen där det framgår att journalisten som filmade visade legitimation och att ett par poliser gick bort till en bil med SVT-logotyp där den andra journalisten satt.

– Jag kan av filmerna och vad som i övrigt framkommit inte dra någon annan slutsats än att det redan efter en kort stund måste ha stått klart att det var journalister från SVT som filmade inför ett tv-inslag. Polisen skulle då omedelbart ha avbrutit ingripandet och lämnat tillbaka kameran. Jag ser allvarligt på det inträffade, säger Per Lennerbrant.

Läs JO:s beslut, dnr 3835-2022.

Kontakt JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen för en period om fyra år. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.