JO kritiserar Skatteverket för att inte ta emot kontant betalning

ChefsJO Erik Nymansson. Foto Johanna Hanno.
ChefsJO Erik Nymansson. Foto Johanna Hanno.

ChefsJO Erik Nymansson kritiserar i dag Skatteverket för att det inte är möjligt att betala en viss ansökningsavgift med kontanter. Det strider mot riksbankslagen.

– Enligt riksbankslagen är myndigheter i princip skyldiga att ta emot kontanter som betalning av en avgift, säger Erik Nymansson.

Skatteverket skriver på sin webbplats att det endast går att betala avgiften för att byta förnamn via Swish eller bankgiro. Att det är möjligt att besöka en bank och via bankgiro betala med kontanter innebär inte enligt JO:s beslut att Skatteverket har levt upp till sin skyldighet.

– Sveriges riksbank ger ut sedlar och mynt som lagligt betalningsmedel. Samtidigt tar en av våra största myndigheter inte emot dem om någon vill betala avgiften. Detta är anmärkningsvärt, förvånande och lagstridigt, säger Nymansson.

I beslutet framhålls att de uttalanden som görs i ärendet är relevanta även för andra typer av offentligrättsliga avgifter.

– Alla i samhället behöver kunna göra betalningar, även de som inte kan eller inte vill göra detta elektroniskt. Jag rädd för att många myndigheter inte har klart för sig vilken långtgående skyldighet de har att ta emot kontanter som betalning, säger Erik Nymansson.

Läs JO:s beslut, dnr 8524-2022.

Kontakt JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.