JO kritiserar Statskontoret för bristande information om ledig chefstjänst

ChefsJO Erik Nymansson. Foto Johanna Hanno.
ChefsJO Erik Nymansson. Foto Johanna Hanno.

ChefsJO Erik Nymansson riktar i dag kritik mot Statskontoret för att inte ha levt upp till grundlagens krav om saklighet och opartiskhet vid en rekrytering. En annons om ledig chefstjänst sattes enbart upp på en fysisk anslagstavla i myndighetens entré och endast i fem dagar. 

– Det är främmande att tänka sig att utomstående söker upp myndigheters fysiska anslagstavlor för att få reda på lediga jobb, säger chefsJO Erik Nymansson. 

I en anmälan till JO hänvisades det till en artikel i Dagens Nyheter där det anges att Statskontorets generaldirektör handplockade en person till en ledig visstidsanställning som administrativ chef. 

Av JO:s utredning framgår att generaldirektören kontaktade en person och informerade om vakansen innan annonsen sattes upp. Generaldirektören höll sedan en första intervju med den kontaktade personen och tog in referenser samma dag som annonsen kom upp på anslagstavlan. En vecka senare anställdes vederbörande. 

– Tillvägagångssättet ger intryck av att det endast var fråga om att bedöma om man skulle anställa en redan kontaktad person. Statskontoret har inte levt upp till grundlagens krav om saklighet och opartiskhet, säger Erik Nymansson.

Det finns en skyldighet för statliga myndigheter att informera om lediga anställningar och att göra det på ett lämpligt sätt. ChefsJO är kritisk till hur den lediga tjänsten annonserades och att den inte anmäldes till Arbetsförmedlingen. 

– Ett minimum för att leva upp till sin skyldighet är att en myndighet publicerar informationen på sin interna och externa webbplats men många gånger är det inte tillräckligt. Man bör använda de kanaler som är brukliga för den tjänst det är fråga om så att de som kan vara intresserade har en rimlig chans att få veta att tjänsten ska tillsättas, säger Erik Nymansson.

ChefsJO anser också att en lämplig ansökningstid som utgångspunkt är tre veckor. 

Läs hela JO:s beslut, dnr 2572-2022.

Kontakt JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.