Protokoll från inspektion av Hovrätten för Nedre Norrland

Den 25–27 oktober 2022 genomförde JO en inspektion av Hovrätten för Nedre Norrland. Inspektionen var i första hand inriktad på den enskildes rätt till en rättegång inom skälig tid. Protokollet tar också upp frågor om restriktioner för häktade och om prövningstillstånd i tvistemål.

Läs hela protokollet

Publicerat: 2023-01-16