Protokoll från inspektion av Individ- och familjenämnden i Västerås

Den 6–8 december 2022 genomförde JO Thomas Norling en inspektion av  Individ- och familjenämnden i Västerås kommun.

Läs hela protokollet