Protokoll från Opcat-inspektion av det särskilda ungdomshemmet Johannisberg

JO Thomas Norling genomförde den 14 och 15 november 2022 en Opcat-inspektion av Statens Institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Johannisberg.

Läs hela protokollet

Publicerat: 2023-02-14