Protokoll från inspektion av Förvaltningsrätten i Umeå

Den 5–7 september 2023 genomförde chefsJO Erik Nymansson en inspektion av Förvaltningsrätten i Umeå. ChefsJO:s övergripande intryck av förvaltningsrätten är att den är en mycket väl fungerande domstol.

Vid inspektionen konstaterades att handläggningstiderna generellt sett var korta och handläggningen effektiv. ChefsJO framhåller i det sammanhanget domstolens rutin för tidsplanering av mål enligt LVU som ett gott exempel. De domar och beslut som granskades var överlag välskrivna och gav enligt chefsJO intryck av en noggrann prövning.

I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid inspektionen. Han gör uttalanden om bl.a. dokumentation och andra handläggningsfrågor, t.ex. registrering av saken i Vera, kommunicering och hanteringen av ett mål enligt LVM.

Ta del av inspektionsprotokoll dnr 6566-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.