Protokoll från inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg

JO Katarina Påhlsson inspekterade Kriminalvården, anstalten Beateberg, den 25 januari 2023.

Nu finns inspektionsprotokollet att ta del av, dnr 208-2023.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen för en period om fyra år. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.