Två Opcat-inspektioner av Kriminalvården i Luleå

På uppdrag av JO Katarina Påhlsson genomfördes den 16–17 november 2022 två Opcat-inspektion av Kriminalvården i Luleå, häktet och anstalten.

Ta del av protokollen via länkarna nedan. O 20-2022 gäller inspektionen av häktet och O 21-2022 gäller inspektionen av anstalten.

Läs protokollen från inspektionerna

Publicerat: 2023-02-13