Tillbaka till söka beslut

En sjukvårdshuvudman (landsting) är enligt 3 b § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, skyldig att upprätta en samordnande plan för en funktionshindrad person. Fråga om utformningen av en sådan plan

Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - HSL Dokumentation
Tillbaka till söka beslut