Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Länsrätten i Jämtlands län angående tillämpningen av bestämmelserna om särskilda villkor i samband med beslut enligt 10 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Förvaltningsdomstolar Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1129) om - LRV Behörighet Permission Överklagande
Tillbaka till söka beslut