Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Länsrätten i Jämtlands län angående tillämpningen av bestämmelserna om särskilda villkor i samband med beslut enligt 10 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Tillbaka till söka beslut