Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av en begäran om omprövning enligt 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 10 a Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 28 Socialförsäkringsbalken - SFB kapitel 113 paragraf 3 Omprövning Överklagande
Tillbaka till söka beslut