Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården för handläggningen av en begäran enligt 26 § personuppgiftslagen om ett registerutdrag

Kriminalvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Personuppgiftslagen (1998:204) - PUL Anstalt Sekretess
Tillbaka till söka beslut