Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län för dröjsmål med att underrätta parterna om ett beslut om omhändertagande enligt 31 § djurskyddslagen

Länsstyrelsen skulle underrätta parter om ett beslut som var verkställbart från beslutets dag. Länsstyrelsen underrättade parterna genom delgivning med stämningsman, vilket ledde till att parterna blev underrättade först tolv dagar efter beslutet. Länsstyrelsen kritiseras för att parterna inte underrättades tidigare.

Tillbaka till söka beslut