Tillbaka till söka beslut

Kritik mot skolor i Strömsunds kommun för att de har agerat i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

Kommunistiska Partiet nekades under valåret 2014 tillträde för att anordna bokbord på två skolor i Strömsunds kommun. Skolornas rektorer motiverade detta med att det bara var riksdagspartier och – när det gäller en av skolorna – partier representerade i kommunfullmäktige och Europaparlamentet som skulle bjudas in till skolorna.

Det har enligt JO inte funnits något lagligt hinder för de aktuella skolorna att på eget initiativ bjuda in endast de partier som fanns representerade i riksdagen, kommunfullmäktige och Europaparlamentet till skolorna. Enligt vad som kom fram under JO:s utredning hade skolorna emellertid inte erbjudit Kommunistiska Partiet något alternativt sätt att lämna sin information. Att på det viset helt utesluta partiet från att delta i verksamheten står i strid med regeringsformens objektivitetsprincip. Skolorna får därför kritik för sitt agerande.

I beslutet hänvisas till JO:s beslut samma dag i ärendet med dnr 5001-2014, som innehåller vissa generella uttalanden om hur JO ser på frågorna om politiska partiers medverkan i skolans samhällsinformation.

Tillbaka till söka beslut