Tillbaka till söka beslut

Uttag av avgifter inom äldreomsorgen; fråga om socialnämndensbeslut om en ändring i den kommunala taxan stod i strid med det s.k. retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 3 § kommunallagen (1991:900). Även fråga om skyldighet att lämna en underrättelse

Tillbaka till söka beslut