Allvarlig kritik mot polischef för ingripande mot journalist

JO Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot en lokalpolisområdeschef för att utan stöd i lag ha hindrat en SVT-reporter från att filma vid ett polishus. JO är också mycket kritisk mot att polischefen inledde en diskussion med reportern och dennes chef om huruvida filmandet skulle bli föremål för en brottsutredning.

– Agerandet är helt oacceptabelt. Det strider inte bara mot kravet på saklighet i regeringsformen för en tjänstemans agerande, utan också mot hur misstankar om brott ska hanteras, säger JO Per Lennerbrant.

Efter att en SVT-reporter intervjuat en polis utanför det aktuella polishuset filmade han klippbilder. Polishuset är ett skyddsobjekt vilket innebär att det är förbjudet att avbilda det. Reporterns filmande skyddades dock av den grundlagsfästa rätten att hämta in uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium (anskaffarfriheten).

Lokalpolisområdeschefen upplyste reportern om att filmandet kunde vara brottsligt. Med den utgångspunkten skulle han sett till att händelsen utreddes. Så skedde dock inte. I stället inledde polischefen en diskussion med reportern och hans redaktionschef som närmast kan beskrivas som ett köpslående om huruvida filmandet skulle bli föremål för en brottsutredning, med ett underliggande hot om att reportern kunde bli misstänkt för brott om han inte gjorde som lokalpolisområdeschefen ville. Diskussionen medförde att redaktionschefen kände sig tvungen att låta radera inspelat material.

JO konstaterar att det saknades lagliga förutsättningar att ingripa mot reportern. Agerandet medförde att reportern hindrades i sitt journalistiska arbete samt att grundlagsregleringen om anskaffarfrihet och förbud mot censur och andra hindrande åtgärder inte respekterades. Polischefens agerande stred även mot kravet i regeringsformen på saklighet för en tjänstemans agerande.

JO är också mycket kritisk till att händelsen inte dokumenterats.

– Jag kan inte förstå frånvaron av dokumentation på annat sätt än att polischefen inte ville att hans åtgärder vid ingripandet skulle bli kända, säger Per Lennerbrant.

Detta är andra gången på kort tid som JO kritiserar ett polisingripande som gjorts mot en journalist – se tidigare beslut 3835-2022.

Läs JO:s beslut dnr 9834-2022.

Pressbilder finns här.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.