Efter allvarliga brister – nu inspekterar JO förvaret i Mölndal på nytt

För ett år sedan genomförde JO en oanmäld inspektion av Migrationsverkets förvar i Mölndal där flera allvarliga brister uppmärksammades, bland annat vad gällde personalens bemötande av de intagna. Nu genomför justitieombudsmannen Per Lennerbrant en uppföljande inspektion för att på nytt granska situationen för personer som sitter frihetsberövade vid förvaret.

— Det som framkom under förra årets inspektion i Mölndal gjorde mig bekymrad. Jag vill därför få möjlighet att samtala med förvarets ledning för att följa upp om de brister vi då uppmärksammade har åtgärdats, säger JO Per Lennerbrant.

Inspektionen äger rum den27 och 28 februari och kommer särskilt att fokusera på bemötandet av de intagna. Under inspektionen kommer JO Per Lennerbrant och hans medarbetare att samtala med såväl ledning och personal som förvarstagna.

Resultatet från inspektionen kommer att framgå av inspektionsprotokollet som färdigställs senare i vår.

Pressbild på JO Per Lennerbrant

Förra årets JO-inspektion av förvaret i Mölndal

Om JO-inspektioner

En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument som rör den granskade myndigheten. JO har vanligtvis även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg. 

Inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade (Opcat)

JO har ett särskilt uppdrag inom protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat). Uppdraget innebär bland annat att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade med syfte att förebygga grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-02-23