JO inspekterar socialtjänsten i Tierps kommun

Justitieombudsmannen Thomas Norling fortsätter sin inspektionsserie av fyra mindre kommuners socialtjänster. Den tredje inspektionen gäller socialtjänsten i Tierps kommun. Likt tidigare kommer inspektionen att fokusera på hur väl socialtjänsten hanterar de rättssäkerhetsfrågor som finns vid bland annat tvångsvård av unga.

– Jag har under åren återkommande kritiserat socialtjänster runt om i landet för att inte alltid uppfylla de rättssäkerhetsgarantier som finns i bland annat lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Jag kommer nu särskilt att granska hur socialtjänsten i Tierps kommun hanterar rättssäkerhetsfrågor i barnärenden men även frågor om principen om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, säger JO Thomas Norling.

Inspektionen är den tredje i en serie inspektioner som JO Thomas Norling utför vid fyra mindre kommuners socialtjänster, vilka samtliga tidigare har uppmärksammats med att ha allvarliga brister. De första två inspektionerna i serien gällde socialtjänsterna i Gislaved och Gällivare kommun.

– I inspektionsserien riktar jag in mig på några mindre kommuners socialtjänster som sällan blir föremål för en JO-inspektion. Efter att ha genomfört två av de fyra inspektionerna ser jag nu fram emot att granska hur socialtjänsten i Tierps kommun lever upp till de krav som finns på en rättssäker handläggning av ärenden som rör barn, säger JO Thomas Norling.

Den fjärde och sista socialtjänsten som ska ingå i inspektionsserien kommer att meddelas senare.

Om JO-inspektioner
En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument som rör den granskade myndigheten. JO har vanligtvis även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg. 

Läs tidigare pressmeddelanden i serien

Pressbilder JO

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.