JO ser förbättringar vid förvaret i Mölndal – men mycket arbete återstår

Förra året uppmärksammade JO flera allvarliga brister vid Migrationsverkets förvar i Mölndal, bland annat vad gällde personalens bemötande av de förvarstagna. Efter en uppföljande inspektion konstaterar nu justitieombudsman Per Lennerbrant att situationen verkar ha förbättrats, men att utvecklingsarbetet måste fortsätta.

— Migrationsverket har arbetat strukturerat och vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med de brister som jag uppmärksammade förra året. Det är bra, men mer finns att göra, säger JO Per Lennerbrant. 

Frågor som följdes upp vid inspektionen var personalens bemötande och kompetens, kroppsvisitationer, de förvarstagnas tillgång till sysselsättning och läkarkontakt vid avskiljanden. JO konstaterar att förvarets arbete med bemötandefrågor behöver fortsätta och att kompetensutveckling av personalen måste prioriteras.

 Antalet platser ska bli fler, samtidigt som förvaret redan har svårt att rekrytera och utbilda personal. Förvaret i Mölndal står alltså inför betydande utmaningar. Migrationsverket måste ha en beredskap för de konsekvenser som en ökad beläggning kan leda till, säger JO Per Lennerbrant.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-05-08