Kritik mot Migrationsverket och en sektionschef vid förvaret i Mölndal

JO Per Lennerbrant uttalar idag kritik i två beslut som rör Migrationsverkets förvar i Mölndal. I det ena beslutet får en sektionschef kritik för att i ett internt mejl ha uttalat sig på ett sätt som kan uppfattas som ett försök att begränsa de anställdas yttrandefrihet och som en otillåten repressalie. I det andra beslutet får Migrationsverket kritik för bristande dokumentation vid en inlåsning av ett tiotal förvarstagna på en avdelning. Själva inlåsningen ger dock inte anledning till kritik från JO.

– En offentlig arbetsgivare får inte lämna kritiska synpunkter på att anställda använder sin yttrandefrihet, säger Per Lennerbrant.

I ett mejl till samtliga anställda förmedlade en sektionschef på Migrationsverkets förvar i Mölndal en kritisk syn på att anställda skickat mejl såväl internt som externt till myndigheter och media. Sektionschefens mejl framstår enligt JO:s granskning som en reaktion på en mejlkorrespondens där vissa tjänstemän deltagit öppet med kritiska synpunkter på verksamheten.

– En arbetsgivare kan givetvis söka dialog med anställda om deras kritik mot verksamheten. Men här anser jag att sektionschefen har vidtagit en repressalieåtgärd som inte är tillåten enligt regeringsformens skydd för yttrandefriheten, säger Per Lennerbrant.

Migrationsverkets förvar i Mölndal kritiseras också för bristande dokumentation efter att ha låst in ett tiotal förvarstagna på sina rum. I yttrandet till JO beskrev Migrationsverket att besluten att låsa in de förvarstagna togs i en situation som var upploppsliknande.

– Åtgärden att låsa in de förvarstagna i den aktuella situationen bedömer jag som nödvändig och försvarlig men dokumentationen var bristfällig och förtjänar kritik. Det är viktigt att noga dokumentera åtgärder som innebär en begränsning av enskildas rörelsefrihet, säger Per Lennerbrant.

JO genomförde i januari 2023 en inspektion av Migrationsverkets förvar i Mölndal. Ta del av inspektionsprotokollet, dnr O 3-2023.

– Som tidigare meddelat har jag för avsikt att genomföra en uppföljande inspektion av förvaret, säger JO Per Lennerbrant.

Ta del av besluten, dnr 9303-2022 och dnr 3533-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ.

Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen för en period om fyra år. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.