Tillsatt tjänst: Ekonomi- och personaladministratör/assistent (vikarat), rekryteringsärende ADM 185-2021.

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 31 augusti 2021 anställt Anna Bergqvist som ekonomi- och personal-administratör/assistent fr.o.m. den 1 september 2021 (vikariat), anställningsärende ADM 192-2021. 


Beslutet kan  överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 23 september 2021.