JO – Riksdagens ombudsmän

Pressmeddelanden och protokoll

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2023-09-26

Brister vid polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

JO Per Lennerbrant har genomfört inspektioner i fyra lokalpolisområden för att granska hur polislagens bestämmelser används vad gäller kroppsvisitation och husrannsakan i fordon i brottsförebyggande syfte. Granskningen visar att förutsättningarna för tvångsmedelsanvändningen inte prövas i enlighet med lagen.

Läs mer om Brister vid polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Senaste publicerade beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för att inte ha erbjudit intagna utomhusvistelse i tillräcklig omfattning i samband med beslut om avskildhet

Se beslut om Kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för att inte ha erbjudit intagna utomhusvistelse i tillräcklig omfattning i samband med beslut om avskildhet
Sök JO-beslut här