JO – Riksdagens ombudsmän

Aktuellt

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2024-06-27

Polisstation tog inte emot anmälan om brott – JO ser risk för skadat förtroende

I ett klagomål till JO framfördes att en kvinna inte fick göra en anmälan om grov kvinnofridskränkning vid ett besök på en polisstation i Uppsala. Istället blev hon hänvisad till att återkomma senare under dagen. Enligt JO kan det ge intrycket att Polismyndigheten inte i tillräcklig grad prioriterar sitt uppdrag att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal.

Läs mer om Polisstation tog inte emot anmälan om brott – JO ser risk för skadat förtroende

Senaste publicerade beslut

Bestämmelserna i 11 och 12 §§ förvaltningslagen är tillämpliga vid IVO:s handläggning av klagomålsärenden enligt patientsäkerhetslagen; även fråga om långsam handläggning

Se beslut om Bestämmelserna i 11 och 12 §§ förvaltningslagen är tillämpliga vid IVO:s handläggning av klagomålsärenden enligt patientsäkerhetslagen; även fråga om långsam handläggning

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skogome, för hanteringen efter ett fynd av sömntabletter i en dubbelbelagd cell

Se beslut om Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skogome, för hanteringen efter ett fynd av sömntabletter i en dubbelbelagd cell

Kritik mot Svea hovrätt för långsam handläggning av ett brottmål. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i brottmål (exklusive s.k. förtursmål)

Se beslut om Kritik mot Svea hovrätt för långsam handläggning av ett brottmål. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i brottmål (exklusive s.k. förtursmål)
Fler JO-beslut