Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES

Enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom ESS ska beslut om ersättning fattas så snart det är möjligt och senast 90 dagar från det att en
fullständig ansökan har kommit in till Försäkringskassan. Myndigheten kritiseras för att den totala handläggningstiden i ärendet uppgick till närmare ett år och nio månader.

Tillbaka till söka beslut