Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kirseberg, för att ha tillämpat en ordning som inneburit att brev inte har vidarebefordrats från intagna om de inte har varit märkta med antingen namn eller intagningsnummer

I beslutet riktas allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kirseberg, för att ha tillämpat en ordning som inneburit att brev inte har vidarebefordrats från intagna om de inte har varit märkta med antingen namn eller intagningsnummer. Eftersom det inte har gjorts någon skillnad mellan ”vanlig” post och myndighetspost har rutinen inneburit att den grundlagsskyddade rätten till förtrolig kommunikation enligt 7 kap. 6 § fängelselagen (2010:610) har förhindrats (jfr JO:s beslut i dnr 4918-2012).

Tillbaka till söka beslut