Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Byggnadsnämnden och Tekniska beställarnämnden (numera Fastighetsnämnden) i Uppsala kommun angående handläggningen av en begäran om ingripande mot en parkeringsplats som anordnats utan bygglov m.m.

Tillbaka till söka beslut