Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Byggnadsnämnden och Tekniska beställarnämnden (numera Fastighetsnämnden) i Uppsala kommun angående handläggningen av en begäran om ingripande mot en parkeringsplats som anordnats utan bygglov m.m.

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Beslut Långsam handläggning Tillsyn
Tillbaka till söka beslut