Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan, länskontoret Västernorrland och försäkringskontoret Sundsvall, om dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande

Försäkringskassan Brottsbalken - BrB kapitel 20 paragraf 1 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 24 Förundersökning Överklagande
Tillbaka till söka beslut