Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot gymnasiechefen för Vägga gymnasieskola i Karlshamns kommun samt rektorn för samma skola angående påstådd lönediskriminering av en lärare till följd av dennes kontakter med massmedia

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Grundläggande fri- och rättigheter Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut