Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kommunstyrelsen i Munkedals kommun m.fl. angående sekretess i ärende rörande aktivitetsgarantin

Arbetsmarknad Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretess
Tillbaka till söka beslut