Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Salberga, om intagnas möjligheter att inrätta förtroenderåd

En intagen i anstalten Salberga ansökte om att få bilda ett förtroenderåd på sin avdelning. Han fick ett svar som klart kan tolkas som att anstalten kräver att intagna från flera avdelningar deltar i förtroenderådet. Utredningen visar att det i själva verket inte finns något sådant krav, och JO har inte anledning att uttala någon kritik. Hon poängterar dock att en anstalt inte får ställa upp krav för inrättandet av förtroenderåd som gör att möjligheten att bilda sådana och mötas i realiteten blir illusorisk.

I beslutet framhåller JO även vikten av att intagna får korrekt information om vad som gäller för utövandet av deras rättigheter enligt fängelselagstiftningen.

Tillbaka till söka beslut