Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, om ifrågasatt brott mot tystnadsplikten m.m.

Ett påstående från anmälaren om att en kriminalvårdstjänsteman röjt sekretessbelagda uppgifter om honom och lämnat omdömen om honom till en utomstående har tillbakavisats av Kriminalvården. Anmälan föranleder ingen kritik från JO:s sida. Beslutet innehåller dock uttalanden om kriminalvårdstjänstemäns kontakter med utomstående inom ramen för anstaltens s.k. brottsofferslussarbete.

Tillbaka till söka beslut