Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, häktet Helsingborg, filialen Berga, om att försvarare blir inlåsta med sina klienter i häktets besöksrum

När en offentlig försvarare skulle besöka en häktad klient kunde häktet endast erbjuda ett besöksrum där det på grund av rummets placering krävdes att advokaten låstes in tillsammans med den intagne. Eftersom advokaten inte godtog detta fick besöket ställas in. Vid den tidpunkten fanns det bara ett besöksrum där en advokat kunde träffa sin klient i enrum utan att bli inlåst med denne. JO konstaterar att hon inte kan uttala sig om ifall detta medförde generella problem. Hon välkomnar att häktet efter en ombyggnation inte kommer att behöva låsa in advokater tillsammans med intagna.

JO:s beslut skickas till Sveriges advokatsamfund för kännedom.

Tillbaka till söka beslut