Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvårdsmyndigheten Gävle, häktet Gävle, om möjligheten för intagna att rösta vid allmänna val

Kriminalvård Förvaltningslagen (1986:223) Vallagen (2005:837) Allmänna val Häkte Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut