Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Kalmar län med anledning av att en utredningsman i en förundersökning om hemfridsbrott m.m. begärt att få ta del av målsägandens journal från en psykiatrisk klinik

Polisväsendet Åklagarväsendet Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Rättegångsbalken - RB Behörighet Beslut Förundersökning Sekretess
Tillbaka till söka beslut