Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Västernorrlands län för underlåtenhet att underrätta socialnämnden om omhändertaganden enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Tillbaka till söka beslut