Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Skatteverket angående handläggningen av skatteärenden; fråga om beslut grundats på uppgifter som den skattskyldige inte fått del av och tillfälle att yttra sig över m.m.

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Taxeringslagen (1990:324) Kommunicering Partsinsyn Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut