Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Valnämnden i Lunds kommun för att valsedlar inte tillhandahållits på ett likformigt sätt

Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Vallagen (2005:837) Allmänna val Objektivitet, opartiskhet, saklighet

Namnvalsedlarna för samtliga partier har placerats i samma ställ i den ordning som valnämnden beslutat. Utredningen ger inte underlag för slutsatsen att valsedlarna, genom sin placering i ställen, har tillhandahållits på ett sätt som för de röstande framstått som olikformigt. Det finns därför inte någon grund för kritik mot valnämnden.

Tillbaka till söka beslut