Tillbaka till söka beslut

Åtal mot en lagman vid en länsrätt för 41 fall av tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken avseende underlåtenhet att under långa tider vidta åtgärder i bl.a. ett stort antal skattemål

Förvaltningsdomstolar Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut