Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en tjänsteman vid dåvarande Skattemyndigheten i Gävle, skattekontoret i Ljusdal, med anledning av brister i handläggningen av ett taxeringsärende

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Taxeringslagen (1990:324) Disciplinansvar Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut