Tillbaka till söka beslut

En försäkringskassa har avslagit ett ombuds begäran om anstånd med att inkomma med ett yttrande under semestertid

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) Anstånd Beslut Information Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut