Tillbaka till söka beslut

En förvaltningsdomstol skulle ha underrättat ett LVM-hem och ett sjukhus om att ett beslut om omedelbart omhändertagande hade upphävts

Förvaltningsdomstolar Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM Omhändertagande Underrättelse
Tillbaka till söka beslut