Tillbaka till söka beslut

En kvinna hade beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen i form av ett särskilt boende. Fråga om socialnämnden varit skyldig att fatta ett beslut som kvinnan kunnat överklaga när nämnden bestämde att kvinnan skulle flytta till ett annat särskilt boende

Tillbaka till söka beslut