Tillbaka till söka beslut

En polis har utan rättslig grund gått in i en bostad, väntat på den misstänkte där och därefter använt oförsvarligt våld genom att släppa sin tjänstehund när den misstänkte försökte fly

Polisen beslutade att en misstänkt skulle hämtas till förhör och att
en personell husrannsakan skulle genomföras i en bostad för att söka efter den misstänkte där. När polisen kom till platsen fanns den misstänkte inte i bostaden och han påträffades inte när polisen letade efter honom i närområdet. Polisen beslutade då att en hundförare med en hund skulle gömma sig i bostaden för att kunna gripa den misstänkte om han återvände dit.

JO konstaterar att det stod klart att den misstänkte inte skulle påträffas i bostaden när hundföraren gick in bostaden med hunden och gömde sig där. Avsikten var i stället att få den misstänkte att tro att polisen hade lämnat platsen. JO uttalar att bestämmelsen om personell husrannsakan inte kan användas för ett sådant ändamål. Det fanns därför inte stöd i lag för åtgärden. Polismyndigheten kritiseras för att den genomfördes.

När den misstänkte kom tillbaka till bostaden släppte hundförararen hunden för att ta fast den misstänkte när denne försökte fly. Enligt JO borde det ha gjorts försök att genomföra ingripandet på annat sätt än att i princip omedelbart använda hunden. Det var därför inte en försvarlig våldsanvändning att släppa hunden på det sätt som
skedde. Hundföraren kritiseras för att han ändå gjorde det.

Tillbaka till söka beslut