Tillbaka till söka beslut

En skattemyndighet har underlåtit att fatta ett överklagbart beslut med anledning av en begäran om rättelse av uppgift i folkbokföringsregistret

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Folkbokföringslagen (1991:481) Beslut
Tillbaka till söka beslut