Tillbaka till söka beslut

En tingsrätts beslut att hålla förhör med två barn vid en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål m.m.

Allmänna domstolar Föräldrabalken - FB Rättegångsbalken - RB Avsaknad av lagstöd Barn/ungdom Förhör Muntlig handläggning/ förhandling Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut