Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende mot Stockholms läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av långa sjukfall

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 16 paragraf 1 Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut