Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassans handläggning av en begäran om inhibition av ett beslut som inte kunde överklagas (avslag på en begäran om anstånd)

Försäkringskassan Avvisning Inhibition
Tillbaka till söka beslut