Tillbaka till söka beslut

Fråga om det förelåg förutsättningar för att avsluta en s.k. barnavårdsutredning

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 2 Barn/ungdom Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut