Tillbaka till söka beslut

Fråga om en arbetsförmedling haft grund för att ifrågasätta en arbetssökandes rätt till ersättning hos arbetslöshetskassan

Arbetsmarknad Arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:238) om Underrättelse
Tillbaka till söka beslut