Tillbaka till söka beslut

Fråga om en handling, som av barnomsorgspersonal lagts i de politiska partiernas postfack på en stadsdelsförvaltning, utgjort allmän handling. Även fråga om en barnomsorgschef genom att omhänderta handlingen kränkt de anställdas yttrandefrihet

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut